Skype status
My status
Facebook

Náš projekt "Nádvorie umenia" čaká na tvoj hlas

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na stránku kde môžete hlasovať za náš projekt  "Nádvorie umenia".

ĎAKUJEME

Oznam o výške poplatkov

V súlade s VZN Mesta Banská Bystrica riaditeľstvo ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica určuje s účinnosťou od 01.09.2016  výšku poplatku:

  • 4.- € mesačne na stravníka príspevok na úhradu režijných nákladov v ŠJ
  • 10,- € mesačne na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD

Návrhy k inovácii šk. poriadku

BYSTRICA 24: Napísali o nás

TV Hronka u nás na návšteve

MOZAIKA 2016

Premena tradičnej školy na modernú