Skype status
My status
Facebook

25. VÝROČIE VZNIKU ŠKOLY

2 percentá

Vážení rodičia, milí priaznivci ZŠ Sitnianska
Aj tento rok môžete finančne pomôcť našim deťom, ktoré navštevujú ZŠ  Sitnianska 32, Banská Bystrica. Stačí, ak vyplníte tlačivo o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane a spolu s potvrdením ročného zúčtovania miezd od Vášho zamestnávateľa ho doručíte príslušnému daňovému úradu resp. donesiete na sekretariát školy, ktorá ich potom na daňový úrad zašle sumárne.

Každé získané euro je pre školu užitočné. A preto, ak máte možnosť, oslovte podnikateľov a jednotlivcov vo Vašom okolí. Spolu s vedením školy máme záujem o skvalitnenie vyučovacieho procesu našich deti a zmodernizovanie prostredia (inovatívne učebné pomôcky, výmena lavíc a stoličiek 2.stupeň, vytvorenie oddychových zón na chodbách, doplnenie inventáru tried a  pod.).

Údaje o prijímateľovi:
Združenie rodičov  Základnej školy  Sitnianska
Sitnianska 32
974 11 Banská Bystrica
Identifikačné číslo prijímateľa /IČO/SID/ - 37 957 538

Ďakujeme Vám za pomoc a ochotu. V prípade nejasností môžete kontaktovať  p. Janu Mesarkinovú- 0905 151 756, predsedkyňu Združenia rodičov pri ZŠ Sitnianska 32

Tlačivo  na stiahnutie.

Blahoželáme

Blahoželáme 2 družstvám dievčat k 3. miestam v OK gymnastického štvorboja:
/S. Mihuliaková, A. Šotíková,B. Polónyová, D. Šimková, R. Tóthová / a /V. Bošeľová, J. Kuchárová, M. Ellul, N. Majeríková,S. Tomčíková/.

Premena tradičnej školy na modernú