Skype status
My status
Facebook

O našom projekte aj na webe: našaBystrica.sk

ZŠ na Sitnianskej chce nádvorie umenia, verí, že ľudia zahlasujú.

Zdroj: http://nasabystrica.sme.sk/c/20284892/zs-na-sitnianskej-chce-nadvorie-umenia-veri-ze-ludia-zahlasuju.html

Turistický krúžok 2016/2017

Raz mesačne umožňujeme našim žiakom tráviť čas zmysluplným spôsobom. Naše motto je: "Aktívne oddychovať a pozitívne myslieť."

Biela pastelka

Pri príležitosti Medzinárodného dňa nepočujúcich sa v piatok 23.9. v nákupnom centre Európa uskutočnila akcia s názvom Biela pastelka pod záštitou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Podujatie podporili aj žiaci z dvoch tried našej školy. Zapojili sa nielen do pokusu o vytvorenie rekordu v chôdzi na 15 metrov s bielou palicou so zakrytými očami, ale tiež mali možnosť vyskúšať si hádzanie ozvučenou loptou na cieľ, meranie zraku či písanie Braillovým písmom. Naši žiaci sa aktívne zúčastňovali aktivít a prejavili tak solidaritu, porozumenie a najmä to, čo mnohým dnes uniká – obyčajnú a dnes veľmi cennú ľudskosť. Organizátori nám opätovne poďakovali za podporu a aj vďaka našej účasti sa prešlo spolu 53 895 metrov, čo znamená, že sa zapojilo až 3593 ľudí.

Oznam o výške poplatkov

V súlade s VZN Mesta Banská Bystrica riaditeľstvo ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica určuje s účinnosťou od 01.09.2016  výšku poplatku:

  • 4.- € mesačne na stravníka príspevok na úhradu režijných nákladov v ŠJ
  • 10,- € mesačne na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD

Návrhy k inovácii šk. poriadku

BYSTRICA 24: Napísali o nás

TV Hronka u nás na návšteve

MOZAIKA 2016

Premena tradičnej školy na modernú