Skype status
My status
Facebook

Oznam stravníkom

Oznamujeme stravníkom, že šeky na stravu a stravné lístky na september 2016 sa budú vydávať v dňoch 22.8.2016 - 31.08.2016 a 01.09.2016.

Vedúca ŠJ

Pracovné ponuky

Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

Osvienčim 2016

Každý rok prichádza do koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau niekoľko sto tisíc ľudí vzdať úctu ľuďom, ktorí tam zahynuli.

V tomto školskom roku sa aj žiaci našej školy zúčastnili prehliadky obidvoch táborov. Na vlastné oči videli priestory, v ktorých sa odohrávali zločiny proti ľudskosti. V priestoroch, kde podľa poľských úradov, zomrelo viac ako milión mužov, žien a detí z rôznych európskych krajín.

Vďaka vynikajúcemu odbornému výkladu sa žiaci dozvedeli veľa podrobných informácií o praktikách procesu vyhladzovania ľudskej rasy, o životných osudoch ľudí, ktorí koncentračný tábor prežili a hovorili o svojej autentickej skúsenosti.

Zmyslom exkurzie bolo pochopiť význam tolerancie, sebaúcty, empatie, ale aj dôsledky egoizmu, neriešených komplexov a pošliapanej ľudskej dôstojnosti.

Pochopiť, že nič nespôsobuje väčšiu bolesť ako vidieť trpieť tých, ktorých milujeme.

BYSTRICA 24: Napísali o nás

TV Hronka u nás na návšteve

MOZAIKA 2016

Premena tradičnej školy na modernú

 
 

Dotazník o smerovaní a budúcnosti Európy pod názvom Štruktúrovaný dialóg