Skype status
My status
Facebook

OZNAM

Riaditeľka ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( podľa § 150 ods. 5)

poskytuje žiakom 1. až 9. ročníka riaditeľské voľno

na deň 29.09.2017 (piatok) z organizačných dôvodov.

V uvedený deň nebude v prevádzke ani  ŠKD a  ŠJ.


                                                

Buď #BeActive

Zapojte sa do športových aktivít v rámci "Európskeho týždňa športu!"

Dňa 26.9.2017  od 15:00-18:00hod.,

na ihrisku pri ZŠ Sitnianska, Banská Bystrica.viac...

Premena tradičnej školy na modernú